برگزاری آنلاین
1401/01/17

برگزاری آنلاین
دومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری روز سه شنبه 30 فروردین ماه 1401 از ساعت 14 تا 19 به صورت آنلاین برگزار می شود. لینک برگزاری متعاقبا اعلام می شود.