نمایه رایگان مقالات پذیرفته شده در پایگاه علمی مرجع دانش
1399/04/06

بر اساس هماهنگی های انجام شده، تمام مقالات پذیرفته شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در پایگاه علمی مرجع دانش( CIVILICA) به صورت تمام متن و رایگان نمایه می شوند و کد یکتای COI  به آنها اختصاص می یابد.