Scientific Committee

Abdulmohammad Mahdavi (Ph.D)

Hossein Tajabadi (Ph.D)

Mana Khoshkam (Ph.D)

Shaian Kiumarsi (Ph.D)

Professor Areti Lagiou, University of West Attica

Professor Constantina Skanavis, University of West Attica

Assistant Professor Dimitrios Laggas, University of West Attica

Assistant Professor Evanthia Sakellari, University of West Attica

Associate Professor Pietro Amenta, University of Sannio Benevento

Associate Professor Giulio Maggiore, Unitelma Sapienza

Associate Professor Pasqude Sarnacchiaro, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Letizia Lo Presti, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Azzurra Rinaldi, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Sara Sergio, Unitelma Sapienza

Amin Hakim (Ph.D)

Chetsada Noknoi (Ph.D)
Wilawan Jansri (Ph.D)
Wannaporn Boripunt (Ph.D)
Sanit Srichookiat (Ph.D)
Thanawit Bunsit (Ph.D)

Jalal Vali Allahi (Ph.D)

Naser Ebadi (Ph.D)

Abulfazl Soultani (Ph.D)

Mahmood SaneiPour (Ph.D)

Jafari Sayadi (Ph.D)

Behrouz Andalibi Zadeh (Ph.D)

Mohammad Shams EsfandAbadi (Ph.D)

Sina Razaghi (Ph.D)

Aboulfazl Zakeri (Ph.D)

Mahmoud Akbari (Ph.D)

Mohammad Ebrahim Sanjaghi (Ph.D)

Seyed Asghar Jaafari (Ph.D)

Saeid Ghorbani (Ph.D)

Mohammad Reza Zahedi (Ph.D)
Fariba Khaleghi Souroosh (Ph.D)

Alireza Khaleghi Souroosh (Ph.D)

Edriss Mahmoudi (Ph.D)

Shokofeh Raoghani (Ph.D)

Akram Ahmadi (Ph.D Student)